Velikonoční přechod Slovenského ráje - 40. poslední ročník

pořádá oddíl vysokohorské turistiky klubu českých turistů Spartak Přerov (L.M.CH)Oddíl vysokohorské turistiky klubu českých turistů Spartak Přerov

Velikonoční přechod Slovenského ráje je náročná turistická akce, která chce umožnit zdatným turistům, starším 18 let, nebo i mladším, ale s doprovodem, poznat Slovenský ráj v jarním období. Tedy v období zvýšené náročnosti, způsobené možným velkým množstvím vody, eventuelně zbytky sněhu a ledu. Poznáte ty nejkrásnější části Slovenského ráje v období, kdy kvetou různé překrásné rostliny, zvířata nejsou rušena  větším množstvím lidí, proto můžete vidět i některé vzácné druhy.

Termín: 25.9. - 29.9.2021.

TRASA

V průběhu akce se pokusíme navštívit tato místa Slovenského ráje: Suchou Belou, Velný Kysel', Kláštorskou roklinu, Sokolí dolinu, Piecky, Velký Sokol, Klauzy, Malý Kysel', Glac, Prielom Hornádu, Tomašovský výhl'ad, Čingov. Denní trasy jsou dlouhé asi 25-38 km a mají převýšení až 1100 metrů.Tradiční trasy budou vzhledem k novému ubytováni značně změněny.

UBYTOVÁNÍ

Je zajištěno v penzionu Ranč na Podlesku ve 2 - 5 (6) lúžkových pokojích s vlastní sprchou a WC

STRAVOVÁNÍ

V restauraci penzionu Ranč  je nutno odebrat polopenzi. Přes den je stravování z vlastních zásob. Možnost nákupu je omezená na obchod v Hrabušicích.To se týká i materiálního podložení velikonočních zvyků.

DOPRAVA

Dopravu si zajišťuje každý samostatně (vůbec není od věci se domluvit a při více lidech jet autama). Pokud pojedete po dálnici, pak je nutná dálniční známka SK.

VÝZBROJ A VÝSTROJ

Turistická s ohledem na pohyb v náročném horském terénu a na možnost značného množství vody, eventuelně zbytků sněhu a ledu. Vhodné jsou pouze pohorky s vibramem, nesmeky, turistické hole, (holínky).

STARTOVNÉ

nezbytné náklady na organizaci akce, rekreační poplatek, ubytování a polopenzi, kterou je nutno odebrat, budou činít asi 130-135 €, z toho záloha činí 2000 Kč. Startovné budu dovybírat vzhledem k cizí měně až na Ranči.

PŘIHLÁŠKY a ZÁLOHU

Zasílejte nejpozději do 1.9.2021 na níže uvedenou adresu (přihlášky lze posílat na níže uvedený email). Ve vlastním zájmu raději co nejdříve.

Na přihlášku uveď: Jméno, adresu, PSČ, datum narození, číslo OP a způsob, jak se hodláš na akci dopravit.

             Jiří Pešák "George"
             ul. Optiky 9
750 02 Přerov - Morava

Přihlášku je možno zaslat elektronicky na adresu:     jiripesak.senior@gmail.com
a zálohu na číslo účtu:                                                0337673083/0800.

POZOR: Nebude-li do tohoto termínu přihlášeno min. 40. lidí - akce se ruší!

Počet účastníků je omezen ubytovací kapacitou penzionu Ranč na  maximálně. 50 osob. Vyrozumění o zařazení a podrobné informace budou po zaslání přihlášky a zálohy rozeslány nejpozději do 10.9.2021. Účast na přechodu je na vlastní nebezpečí! Záloha se v žádném případě nevrací! V případě neúčasti je třeba si zajistit náhradníka. Hudební nástroj není rozhodně ani trochu na závadu!

Pokud nám to pseudo pandemie Covid 19 a restrikce kolem něj dovolí.

Přijeď naposledy pod mým vedením zažít neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky v krásné přírodě s dobrou partou, dokud je ještě kde a hlavně za co!!!                          

V případě nemožnosti akci uskutečnit, což by mě zatraceně mrzelo bude záloha samozřejmě vrácena.                                                                                                                                                                                                                                                                        GEORGE