Původní jednotlivé denní trasy Velikonočního přechodu - změněny v důsledku nutné změny ubytování.

1.den

Hrabušice - první zmínka o osadě v r. 1279. Je zde původní románský kostel z pol. 13. století, vysoká pec - hamr, mlýn, pivovar a pila. Suchá belá - jedna z nejromantičtějších roklin. Je zde několik vodopádů (Mísové, Roklina, Okénkový, Korytový, Boční, aj.). Kláštorisko - 744 m.n.m. výšinné sídliště a naleziště kanelované keramiky. Kolem roku 1305 zde byl založen kartuziánský klášter. Dnes je zde turistická chata, restaurace, chatová osada a buduje se klášter. Kláštorská roklina - několik vodopádů, kaskády a jeskyně.

2.den

Sokolí dolina - nejdivočejší roklina Slovenského ráje.Vodopády Bočný, Skalný, Závojový a Vyšný. Závojový vodopád je 75 metrů vysoký a překonává se po 80 m dlouhých žebřících. Piecky - rázovitá vápencová roklina s Velkým a Terasovým vodopádem, kvete zde prvosenka holá a soldanelka horská. Velký sokol - mohutná a velká tiesňava s 300 m vysokými stěnami. Vodopády Malý, Kaskády, Velký a Rothova roklina. Glac - největší krasová planina. Výška 1061 m n.m., rozcestí značených cest. Dříve hájovna, studna - (zdevastovaná).

3.den

Polcmanská maša - vodní nádrž na řece Hnilec u osady Dedinky o ploše 85 ha. Komplex zařízení cestovního ruchu, vodní sporty, vlek a lanovka na Geravy. Zejmarská roklina - pramen Zejmarská studňa (silný krasový vývěr). Vodopády kpt. Nálepku, výrazně členitý reliéf. Geravy - rozsáhlá planina na jihu Slovenského ráje. Strmé skalní stěny padají do údolí Hnilca. Hustá síť běžeckých lyžařských tratí. Klauzy - vodní nádrž v minulosti sloužící na splavování dřeva Bílým potokem dolů do Smižan.

4.den

Občasný pramen - časové intervaly mezi výtoky vody nejsou stejné, stejné je pouze vytékající množství. Havrania skala - významný vyhlídkový vrchol (1153) m. Pod skalou je několik menších jeskyní.

5.den

Prielom Hornádu - asi 16 km dlouhý úsek Hornádu průchodný od roku 1974, kdy byla ukončena výstavba chodníku HS.Čingov rozestí turistických tras.Salaš JRD, hotel Flora, kde je i bazén, bufet Ihla. Čertova sihoť - 880 m n.m. množství podzemních krasových útvarů např. Čertova díra, Čertova jeskyně, Růžová jeskyně.